Ch Pl Maskotka Rivendall

O Maskotce Rodowód Osiągnięcia Galeria Dzieci
Ch PL,
Mł. Ch PL
ALASZ z Gangu Długich

IntCh, ChPL ZwMłŚw'96, ZwKl'97, FURMAN Konkury

Int Ch, Ch PL, Ch CS, ZwEu'90 Zw Kl'93,
AMAL z Banciarni

Ch PL, BART Agajax

KING z Dobieszowic

GERA ze Starego Łupkowa

TURNIA
z Szałasu Puchatków

IntCh, ChPL, ChDK
LANCET z Zeriby

CYNIA z Drewnianej Baszty

ALKA Konkury

Ch PL
BARTOSZ BORUTA

z Matecznika Diany

Int Ch,Ch PL,ZwMł Kl'84 Zw Św'89 RADOSZ z Psiego Raju

BRUSSA z Doliny Biebrzy

EMMA
z Końskiego Raju

Ch PL, Zw Kl'84
APASZ z Bankowców

SŁOMKA z Kawalkada

Ch Pl
FIRMA
z Gangu Długich

Int Ch, Ch PL, Ch SF, ZwMł Eu'91, Zw Kl'96,
Zw Św'96
PREMIER Oligarchia FCI

KUSY Kawalkada

Int Ch,Ch PL,ZwMł Kl'84 Zw Św'89 RADOSZ z Psiego Raju

HESIA Krysiów

WENA
Pacynka-Oligarchia

Ch PL SUPEŁ Filipon

Ch PL KALINA Rawipon

Int Ch, Ch PL
ULANA
z Gangu Długich

Ch Austrii
ROKOSZz G.D

ChPL, ZwKl'84
MIŁOSZ z Rawipon

NASPA z Kordegardy

Int Ch,Ch PL,Zw KL'93
MARUNA z G.D.

IntCh,ChPL, ChDK, ZwŚw'90
RUSŁAN z Loży

ChPL SWATKA z Kordegardy

Int.Ch., Ch.PL,
Ch NL, Mł.Ch.PL, Zw.Św.'02
AFERA Rivendall

Int Ch, Ch PL, Ch SF, ZwMł Eu'91, Zw Kl'96,
Zw Św'96
PREMIER
Oligarchia

KUSY
Kawalkada

Int Ch, Ch PL, ZwMł Kl'84 Zw Św'89
RADOSZ
z Psiego Raju

ChPL, ZwKl'75
GWAREK z Psiego Raju

BELLA z Nadwarciańskiej Doliny

HESIA
Krysiów

IntCh, ChPL, ChDK
ŻUPAN z Kordegardy

ŁATA z Henrykowa

WENA
Pacynka-Oligarchia

Ch PL
SUPEŁ
Filipon

IntCh, ChPL, ChDK
ŻUPAN z Kordegardy

PYRKA z Kordegardy

Ch PL
KALINA
Rawipon

Ch PL, Zw Kl'84
APASZ z Bankowców

JEMIOŁA z Kordegardy

Ch Pl
ARONIA
znad Kośna

Int Ch, Ch PL, Zw Kl'95,
Zw Eu'95
ETER
z Banciarni

Int Ch,Ch PL, Zw Kl'90, ZwŚw'91
BARTNIK
z Matecznika Diany

IntCh, ChPL, ZwMł Kl'84 ZwŚw'89
RADOSZ z Psiego Raju

ChPL BRUSSA z Doliny Biebrzy

ADŻI
z Banciarni

ChPL BART Agajax

TURNIA z Szałasu Puchatków

Int Ch, Ch PL
WERBENA
z Gangu Długich

Ch Austrii
LAR
Rawipon

ChPL, ZwKl'84
APASZ z Bankowców

JEMIOŁA z Kordegardy

Int Ch, Ch PL, Zw KL'93
MARUNA
z Gangu Długich

IntCh,ChPL, ChDK, ZwŚw'90
RUSŁAN z Loży

ChPL SWATKA z Kordegardy